Olika sätt att lära

 

Vi människor är alla olika och det tar sig uttryck på en rad olika sätt. Ett område då detta blir väldigt tydligt är när man studerar hur vi lär oss nya saker. Mest framträdande blir detta naturligtvis i skolan och andra undervisningsmiljöer. För vissa är det lätt och man behöver bara läsa en text en enda gång för att man skall komma ihåg det som står där. För andra funkar detta inte alls, det kan vara för att man har svårt att läsa eller till och med att man läser lite långsammare än andra och därför inte klarar av att hålla samma takt som de andra studerande. Detta är mycket viktigt att förstå då det är det som lägger grunden för individernas hela möjlighet och förmåga att utvecklas och lära sig nya saker, vilket hela tiden är nödvändigt i vårt samhälle då det konstant utvecklas och detta i en rasande fart.

Det traditionella sättet att lära ut ifrågasätts och frångås allt mer då man får mer och mer förståelse för att den inte passar alla individer. Nu är man mer lyhörd och flexibel när det gäller undervisning. Ett sätt kan till exempel vara att låta eleverna lTeacher helping kids with computers in elementary schoolyssna på böcker istället för att själva läsa dem. Att lyssna på ljudböcker, i alla möjliga ämnen kan vara mycket effektivt för vissa. Det kan vara ett mycket bättre sätt för personer som till exempel kämpar med sin läsning att tillgodogöra sig information. Istället för att lägga all sin energi på att läsa kan man istället slappna av och koncentrera sig på att ta till sig det som man hör.

Ett annat sätt på vilket undervisning förändrats under det senaste decenniet är naturligtvis införandet av datorer och annan liknande teknik. Det har gått från att inte alls finnas datorer i skolorna till att alla elever har en egen dator eller surfplatta. Med hjälp av dessa hjälpmedel kan undervisningen sedan anpassas efter de olika personernas behov och sätt att lära sig. Det finns faktiskt inget sätt som är kategoriskt rätt eller fel. Det som fungerar, det fungerar helt enkelt.