Lär dig motivera och motiveras

I livet finns det många mål att uppnå men också hinder att överkomma. Det börjar redan tidigt då det lilla barnet lär sig att gå och fortsätter sedan privat och i skolan eller på jobbet. För att de olika målen ska uppnås krävs att en hel del olika faktorer fungerar, men själva drivkraften är motivationen. Utan motivation kommer du sällan någon vart, vare sig det gäller studier, träning eller att göra ett företag lönsamt.

Att bli motiverad eller att motivera andra är ingenting som bara kommer med automatik. Det kräver både kunskap och erfarenhet. För dig som är chef, projektledare eller är ansvarig för exempelvis budgeten eller teambuilding är det viktigt att du får gå en bra och omfattande ledarskapsutbildning som ger dig alla de rätta verktygen för att lyckas.

En fråga om kunskap och attityd

Om du är i en position där du ska leda ett antal människor för att uppnå vissa mål är det viktigt att både du och gruppen är lika drivna. Det finns ett gammal ordspråk som säger att ”ingen kedja är starkare än sin svagaste länk” och det gäller mer än någonsin när det handlar om teamwork. Som ledare är det din uppgift att lyfta fram allas kunskaper och talanger, att jobba på de svagare punkterna och att hela tiden driva verksamheten framåt. Det kan låta enkelt på pappret men kräver gedigna kunskaper från personer som är experter i ämnet. Hur många gånger har du inte hört historier om dåliga chefer och usla projektledare? Det betyder inte nödvändigtvis att de inte kan något om ämnet de sysslar med eller att de är elaka människor, utan snarare att de inte har den rätta kunskapen för att klara av jobbet. Ett annat klassiskt problem är en ovillighet att ta in nya kunskaper, exempelvis på grund av en redan lång karriär i ryggen eller ålder. För att en ledare ska anses vara kompetent och skicklig är det framförallt flexibiliteten och viljan att lära som är grundläggande. Alla kan lära sig gå men för att bli guldmedaljör i sprint krävs teknik, träning och enorma mängder motivation.

Praktiska lärdomar och nya mål

För att verkligen förstå hur viktigt ledarskap är för att gruppen ska prestera optimalt kan det vara lämpligt att dra paralleller med andra verksamheter. Ett bra exempel är träningscoachar för lag i olika sporter som kan bli rakt avgörande för resultaten. Under en utbildning i ledarskap, oavsett om det är en längre kurs eller en kortare workshop, lär du dig saker som att sätta individuella mål såväl som mål för hela gruppen, utveckla ditt personliga ledarskap och engagera alla på rätt sätt. Vet du till exempel att du kan skapa nyfikenhet genom olika metoder, eller att det hela tiden kommer nya rön om hur försäljningsteknik bör gå till?

Det är viktigt att förstå att det inte enbart finns ett enda sätt att leda på och ibland krävs det flera olika tillvägagångssätt inom samma grupp. Med dina nya kunskaper kan du komma längre än du någonsin trodde var möjligt, men det kräver öppenhet och en vilja att lära.