Utveckla ditt ledarskap

Det finns många olika typer av ledare och chefer – unika personligheter behöver kombineras med ett professionellt, inkännande och hållbart ledarskap och det är långt ifrån en lätt uppgift att lyckas med det. Som hjälp finns utbildningar inom ledarskap för att stötta alla former av chefer i deras uppdrag.

Stärk din verksamhet

På grund av covid-pandemin som härjar över hela världen har många arbetsplatser och företag digitaliserat hela eller delar av sin verksamhet. Det underlättar för alla inblandade när insikten nås att alla delar av jobbet inte behöver utföras på den fysiska arbetsplatsen. Dock ska det kommas ihåg att långt ifrån alla arbetsplatser har den här möjligheten – förskolor och skolor är exempel på det. I den här väldigt speciella situationen krävs det ännu mer av cheferna, som behöver se till både verksamheten, sina anställda och alla de barn som spenderar sina dagar på de här platserna. Det är väldigt viktigt att ha ett mänskligt ledarskap just nu, så att alla anställda i förskola och skola känner sig sedda, förstådda och hjälpta så att de orkar ta sig igenom den här extrema perioden.

Att som chef ta hjälp av en ledarskapsutbildning för att möta alla behov och krav och samtidigt själv må bra, kan vara det som behövs för att stärka hela verksamheten. På Advantum Kompetens finns ett brett utbud av olika typer av utbildningar för att stärka chefer i sin ledarposition. De har också sett hur verkligheten och behovet ändrats i och med pandemin och erbjuder sina utbildningar både digitalt och på plats. Kurserna går att sätta ihop utefter ditt behov och erbjuds i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vill du hellre gå utbildningarna digitalt så följer du dem via Zoom. Är du osäker på vilken typ av ledarskapsutbildning som passar dig bäst så har de ett verktyg kallat Ledaranalys som hjälper dig på vägen.

Bra ledarskap ger kraft

Även om det kan kännas extra viktigt att stärka sin verksamhet nu när vi alla genomgår en mycket svår tid så är ledarskapsutbildningar alltid aktuellt. Det gynnar alltid hela företaget och verksamheten när cheferna utbildar sig. Du som ledare blir säkrare och tryggare i din position och kompetens och dina medarbetare och anställda kan lättare luta sig mot din expertis och känna att de är sedda och får det stöd de behöver. Det blir en gynnsam situation för alla och som i längden även kommer synas utåt, då ett bra ledarskap får arbetsplatsen och alla medarbetare att utstråla trygghet, kraft och glädje.