Bra böcker för lärare

Som lärare blir du aldrig riktigt färdig. Du jobbar med att lära ut och det är klokt att spendera åtminstone en del tid av yrkeslivet med att lära sig nya saker. Syftet bör förstås vara att bli bättre på att lära ut saker. I den andan följer här en liten lista med böcker som är bra läsning för dig som är lärare och som behöver inspiration.

Vilket ämne det än handlar om så blir det väl enklare att lära sig om du kan få regelbunden feedback och hjälp från någon som kan mer om ämnet än du? Visst kan det väl också vara bra om denna någon gick igenom precis vad du går igenom i dina studier relativt nyligen – så att han eller hon kan förklara det på ett sätt som någon som precis lär sig någonting nytt förstår det? Hos Studybuddy kan du hitta privatlärare som studerar precis som du gör. Det spelar ingen roll vad du studerar – matematik, filosofi, programmering o.s.v. – eller vilken nivå du pluggar på, det finns en Studybuddy för dig.

Why Don’t Students Like School?

Författaren Daniel Willingham tar med den här boken avstamp i kognitiv vetenskap för att förklara varför lärande ibland inte fungerar som det är tänkt. En av de centrala teserna i boken är att elever är naturligt nyfikna men inte nödvändigtvis duktiga på att tänka – om det inte är så att vi känner till vad det är vi tänker på. Boken är full av praktiska tips som kan förbättra undervisningen för vilken lärare som helst.

Teach Like a Champion

I den här boken presenterar författaren Doug Lemov 49 konkreta exempel på hur du som lärare kan förbättra förutsättningarna för att dina elever ska lära sig någonting och för att det ska fastna. Målsättningen med boken är att eleverna ska få en såpass bra grund att de efter grundskolan går vidare till universitetet.

What Works in Schools

Robert Marzano har skrivit den här boken som på många håll i de engelsktalande länderna betraktas som närmast obligatorisk läsning. I boken går han igenom tekniker för hur man lär ut läsande, skrivande och kritiskt tänkande. Förutom grundläggande tekniker för hur man lär ut saker diskuterar han också nyttiga insikter i hur man utvärderar elevernas prestationer och mycket annat.

99 Ways to Get Kids to Love Writing

Mary Leonhardt ringar i sin bok in en av de största utmaningarna en lärare kan ta sig an, nämligen den att få barn och ungdomar att lära sig tycka om att skriva. Boken riktar in sig på lärare som jobbar långt ned i åldrarna och syftar alltså till att lära ut metoder som kan inspirera små barn att skriva. Det finns dock en hel del matnyttiga tips även för lärare som jobbar med äldre barn.