Johan Amos Comenius

Johan Amos Comenius föddes år 1592 i den historiska regionen Mähren i dagens Tjeckien. Hans faktiska namn var Jan Ámos Komenský; Johan Amos Comenius är en latinisering av det namnet. Comenius har framförallt blivit ihågkommen för att ha skrivit de inflytelserika verken Orbis Pictus och Didactica magna. Det förstnämnda verket anses vara den första bilderboken i historien, och den sistnämnda bidrog till att begreppet didaktik kopplades till pedagogiken. I Didacta magna utlade Comenius en läroplan för skolan, och denna bok skulle senare få stort inflytande på Rousseaus och Pestalozzis idéer, som i sin tur fick stort inflytande på den moderna pedagogiken.Johan_amos_comenius_1592-1671

Comenius föddes i en mjölnarfamilj som var relativt välbärgad. Under hans första år fungerade hans far som hans lärare, men Comenius blev föräldralös vid tolv års ålder. Han fick då flytta till en släkting i Strážnice, och började där studera i skolan. Comenius uppfattade dock skolan som en förtryckande institution, där hans vetgiriget inte uppmuntrades utan snarare kvävdes. Efter två år i denna institution skulle dock Comenius tvingas lämna den, eftersom rövare plundrade hans provins. Comenius flydde genom skogen till Nivnice, där han också hade släktingar. I Nivnice började Comenius liv vända till det bättre. Den evangeliska kyrka som hans familj tillhört, Brödraskapet, uppmärksammade att han hade huvud för studier, och såg till att han kom in på en latinskola. Här läste Comenius för första gången filosofer som Vergilius, Cicero, Ovidius, Seneca och Cato. Han avslutade sina studier på latinskolan som en av de bästa eleverna där, och tack vare det skickades han 1611 till högskolan i Herborn. Comenius levde därefter ett liv dedikerat till studier, pedagogik, språk och filosofi, och skulle, trots att han tvingades att fly flera gånger i sitt liv, skapa ett eftermäle som lever vidare än idag. Om du vill meta mer om Comenius och hans liv finns det sedan hundra år tillbaka ett museum dedikerat till Comenius i Uherský Brod, den stad man tror att Comenius kan vara född i.

Om du själv har tankar och idéer om didaktik och pedagogik som du vill sprida, är det idag betydligt enklare än på Comenius tid. Numera kan du skapa en hemsida inom några minuter, och dela den på sociala medier. För att skapa en hemsida behöver du ett bra webbhotell. Du hittar några av de bästa webbhotellen på Webbhotells.se.