Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau var många saker: han var en autodidaktisk kompositör, han var författare och han var filosof. Han levde och verkade under 1700-talets upplysning i Frankrike och Schweiz, och han har framförallt blivit ihågkommen för två saker: dels hans inflytande på den franska revolutionen, dels hans tankar om pedagogik och lärande. Dessa tankar om lärande, som bland annat var inspirerade av Comenius verk Didacta magna, har blivit grunden för en stor del av den moderna pedagogiken, och för de undervisningsmetoder som än idag används i flera ämnen, till exempel matematik och läsning.EmileTitle

Rousseau föddes 1712 i Genève. Han växte upp till stor del utan sina föräldrar, eftersom modern dog bara månader efter hans födsel (till följd av komplikationer) och fadern övergav honom när han var tio år gammal. Han uppfostrades därför under sina tonår av en pastor vid namn Lambercier. När han var 18 år gammal lämnade han Genève, och skulle under de närmaste nästan två decennierna resa runt i Europa och inneha olika sysselsättningar. Bland annat bodde han i Paris och Venedig, och arbetade bland annat som lärling åt en notarie och åt en gravör, och som sekreterare åt den franska ambassadören i Venedig. Under hans tid i Paris blev han vän med författaren Denis Diderot, och från och med 1749 började även Rousseau att skriva, till en början artiklar om musik och politisk ekonomi som skulle ingå i Diderots encyklopedi. Hans genombrott kom i form av en essätävling, där bidragen skulle behandla huruvida konstens och vetenskapens utveckling varit positiv, moraliskt sett, för mänskligheten. Rousseau bestämde sig för att bidra, och vann tävlingen med texten ”Huruvida vetenskapernas och konsternas återupprättande har bidragit till sedernas förädlande”. Det är dock inte denna text som är hans mest kända idag, utan de böcker han skrev i början av 1760-talet som skulle tvinga honom på landsflykt från Frankrike och senare inspirera en revolution: Om samhällsfördraget och Émile.

Om du också vill göra som Rousseau, och resa runt i Europa för att studera och arbeta där du hittar arbete, kommer det att krävas en ekonomisk buffert. Om du inte har de finansiella medlen för att genomföra din dröm kan du ansöka om ett lån på Advisa.se.