Autodidakt

Begreppet didaktik definieras ofta som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll. Med autodidakt menas att en person förvärvat kunskaper utan någon formell utbildning. Man har undervisat sig själv helt enkelt och är då per definition självlärd. Kort och gott, en autodidakt är en självlärd person,

 

Begreppet autodidaktik
Begreppet autodidaktik betyder sålunda självundervisning. Inte någon annan har bistått med någon form av formell undervisning.

I grunden behöver den som ägnar sig åt självundervisning ha både iver och ett intresse för bildning utan vägledd undervisning. Därtill behöver individen självmotivera sig i hög grad för att kunna tillskansa sig de önskade kunskaperna. En annan egenskap hos autodidakter är deras förmåga att inte bry sig om institutioner och formella krav. Man kontrollerar på sätt sitt eget öde. Något som i hög grad är karakteristisk för en autodidakt. En del hävdar att den uthållighet, det formskapande och danande av individer som krävs för att på ett framgångsrikt sätt genomföra och avsluta en universitets- eller högskoleutbildning – är ett faktiskt hinder för kreativt och kritiskt tänkande. Även om de tillstår att en examen från högre lärosäten krävs för många jobb.

 

Svenska berömda autodidakter
Inom litteraturvetenskapen används begreppet autodidakter om en grupp författare med rötter i arbetarrörelsen. De var verksamma under 1900-talet fast de saknade formell utbildning. Bland dessa kända autodidakter återfinns författarna Moa Martinson och Vilhelm Mobergsom båda drevs att ett socialt patos. Som kuriosa kan nämnas att pseudonymen Falstaff, fakir som et skämt med en underton av allvar kallade sig Autodidaktiæ Doktor.

SONY DSC

 

Världsberömda autodidakter
Bland världens mest kända autodidakter återfinner vi den brittiska författarinnan Jane Austen, den amerikanske författaren, reportern och tidningsmannen Mark Twain, i.e. Samuel Langhorne Clemens. Vidare finns bland dessa autodidakter ingen mindre än vetenskapsmannen Albert Einstein, IT-entreprenören och mogulen Bill Gates, kosmetikadrottningen Estee Lauder, den amerikanska presidenten Abraham Lincoln, den radikale muslimen och medborgarrättskämpen Malcolm X, den brittiska barnboksförfattaren och illustratören Beatrix Potter, samt författaren och nobelpristagen, irländaren George Bernard Shaw och den ryske författaren Leo Tolstoj.

 

Den absoluta autodidakten
Författaren Elsie Johansson kallar sig själv för en ödmjuk autodidakt. Debuten som författare gjorde hon vid 48 års ålder. Vid 83 års ålder, på det 84:e, har Elsie Johansson blivit en folkkär författare. Hon är trygg i sin arbetarbakgrund. Hon är inte bara en ödmjuk autodidakt – hon är en absolut autodidakt. Även det beskrivet utifrån hennes egna ord. Även om hon anser sig vara en outsider i de litterära finrummen är hon inte det minsta ängslig då hon vistas där.