Ledarskap

Många gånger ses ledarskap som synonymt till chefskap. Ibland kan det vara så, fast det är långt från hela sanningen. Då man betraktar ledarskap från en organisations perspektiv handlar ledarskap om det beteende som individer utövar med avsikt att påverka andra. Det handlar om att påverka andas tänkande, attityder och hur de beter sig.

 

Ledarskap i det sociala systemet
Ledarskap kan en individ utöva som ett sätt att påverka och utveckla sig själv. Fast här talar vi om det ledarskap som utövas för att påverka andra individer inom ett socialt system. Man skulle därför kunna definiera ledarskap som en kommunikationsförmåga. Ju skickligare man är att på kommunicera vad som ska åstadkommas till så många som möjligt desto skickligare ledare.

-

 

Inte någon position
Även om det många gånger önskas göra gällande att ledarskap är en slags position som tilldelas en individ i en organisation stämmer det inte på långa vägar. Ledarskap är den kommunikation som förmedlas enligt speciella kriterier i relationer mellan andra individer inom eller utanför en organisation. Det reduceras till att en tillsatt chef kan sakna en betydande del av det som allmänt förknippas med ledarskap. På grund av att det förhåller sig så finns det sådant som ledarskapsutbildning i Stockholm. Det är därför det Medarbetare som inte har någon chefstitel, kan å andra sidan vara i besittning av ett fullgott ledarskapsbeteende.

Ledarskap är för övrigt inte alltid relaterat till resultat och måluppfyllelse, i motsats till chefskapet, vilket är det formella ledarskapet. Det är just detta som kan ses som skillnaden mellan ett formellt och informellt ledarskap.

Ledarskap har getts olika betydelse, från att utmålas som en särdeles exceptionell, sällsynt och värdefull förmåga, till att beskrivas som en yrkesroll som inte är mer värdefull än någon annan. Se klippet – ett exempel på konsten att leda människor.