Internatskolor i Sverige

En internatskola är en skola som också erbjuder eleverna möjlighet att bo på skolområdet. I Sverige startades de första internatskolorna under 1800-talet, då det inte fanns någon statlig skola på samma sätt som idag. När den typ av grundskolor och gymnasier vi känner till idag startades försvann de flesta internatskolorna. Mellan år 1970 – 2015 fanns det tre olika Riksinternatskolor i Sverige. För att få en studieplats på de skolorna skulle man uppfylla minst ett av tre kriterier. De kunde vara att man hade utlandsfödda föräldrar, att man kommer från en glesbygd och därför inte kunde skaffa boende, eller att man var en ungdom i behov av miljöombyte. Idag får man en studieplats på en internatskola genom att själv ansöka. De olika skolornas urvalsprocesser ser olika ut. Det är också vanligt att folkhögskolor har någon form av internat. Fördelen med att bo på internat är att man inte behöver hitta någon annan lägenhet när man studerar, det gäller naturligtvis främst de högre årskurserna och skolor man går efter gymnasiet. När man studerar på internatskola kan man ha rätt till studiemedel och bostadsbidrag.

Kända internatskolor i Sverige

Den allra mest kända internatskolan i Sverige heter Lundsberg. Den har varit både omdebatterad och blivit ifrågasatt efter att det kommit fram hur elever behandlas av varandra utan att ledningen stoppar den negativa behandlingen. Internatskolor blir ofta en sluten miljö vilket gör att personer utifrån kan ha svårt att veta hur de egentligen fungerar. allmänheten bjöds in till Lundsberg på visningar år 2017 för att skolan ville berätta mer om hur det egentligen fungerar på plats och motverka negativa rykten. En annan känd internatskola är Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Där bedrivs undervisning för högstadiet och gymnasiet. Vår tidigare statsminister Olof Palme är en av de som varit studenter på skolan. Längre söderut finns det en väletablerad internatskola i Gränna. Den var tidigare en av landets Riksinternatskolor. Totalt finns det dryga 50 olika gymnasieskolor som har internat i Sverige. De har olika inriktningar man kan välja mellan. Skolorna finns både i de norra och södra delarna av landet. Under början av 2000-talet blev det ovanligare att placera sina barn på internatskola, medan trenden vände runt år 2008-2009.

Möjliga sätt att finansiera skolgången på en internatskola

Att placera ett barn på en internatskola kan kosta mycket pengar. För familjer som inte hör till de rikare i samhället kan det ibland vara svårt att ha råd att betala för en internatskola. Det är viktigt att alla barn har samma möjligheter när det kommer till skolgång, och därför kan man exempelvis ansöka om olika stipendier för att kunna betala vad skolan kostar. Vid sidan av stipendier kan man behöva ta ett lån. Besluter man sig för att ta ett lån är det A och O att jämföra olika erbjudanden mot varandra så man får de bästa villkoren. På Lanlistan.se hittar du de billigaste lånen och där kan man också lära sig mer om vad som är värt att titta på innan man bestämmer sig för vilken bank man vill låna från. Att ta ett lån för utbildning är antagligen det smartaste lån man någonsin kan lyfta, eftersom det är en investering för resten av livet.